loader image

Ne i bëjmë gjërat të ndodhin, për ju, për këdo.!

Pse të bashkëpunoni me ne?

Sepse kompania jonë është e specializuar në identifikimin e nevojave të bizneseve, lidhjen tuaj me profesionistë, vlerësimin e tyre dhe reduktimin e kohës dhe stresit të shkaktuar nga rekrutimi për pozicione kyçe. Punësimi është një proces i vështirë për punëdhënësin dhe për këtë arsye shumë punëdhënës i drejtohen kompanive të rekrutimit për ndihmë në menaxhimin e procesit të rekrutimit. Ne si kompani rekrutimi numërojmë dhjetëra rekrutime të suksesshme në pozicione të nivelit C dhe qindra rekrutime të suksesshme në pozicione të tjera profesionale, veçanërisht në industrinë e ICT, Industrinë e Farmacisë, Sektorit Bankar dhe Financa, Arkitekturës, Industrinë e naftës dhe shumë profesioneve të tjera. Ne kemi bashkëpunëtorë profesionistë të profilizuar për të gjitha industritë dhe kjo është forca jonë me të cilën arrijmë sukses në një kohë të shkurtër.
Qëllimi ynë është të bëhemi partneri juaj i përhershëm i punësimit!

Man and a woman working out of office

Historia jonë

Talent Network Kosova, është kompani e akredituar me 5 Licenca pune për Rekrutim dhe qiradhënie të stafit, të lëshuara nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale e Republikës së Kosovës.

Që nga viti 2019, numërojmë dhjetëra rekrutime të suksesshme në pozicione të larta menaxheriale dhe qindra rekrutime të suksesshme në pozicione të tjera profesionale, veçanërisht në industrinë e TIK-ut, Shitjes dhe Marketingut, Industrisë së Farmacisë, Arkitekturës, industrisë së Naftës dhe shumë profesione të tjera.

Ne kemi bashkëpunëtorë profesionistë të profilizuar për të gjitha industritë dhe kjo është forca jonë me të cilën arrijmë sukses në një kohë të shkurtër.

Qëllimi ynë është të bëhemi partneri juaj i përhershëm i punësimit!

Nga viti 2023, jemi Anëtarë të Odës Ekonomike Amerikane.

Me ne përfitoni:

Misioni, VIZIONI

dhe vLERAT


Talent Network Kosova, kompani e dedikuar e rekrutimeve ka për mision që t’u ofrojë klientëve të saj zgjidhje të mirëfillta të burimeve njerëzore për të qëndruar në tregun konkurrues.

Çfarë premtojmë të bëjmë:

Për të mundësuar zbulimin e mundësive duke ofruar zgjidhje vazhdimisht superiore të burimeve njerëzore

Të vlerësojmë dhe respektojmë individualitetin dhe diversitetin duke u rritur së bashku si pjesë e komunitetit të biznesit

Për të shtuar vlerë për klientët dhe kandidatët tanë, duke rezultuar në shpërblimin përfundimtar: një “faleminderit” nga zemra

Vizioni ynë është të bëhemi Agjencia e Rekrutimit e preferuar e punëdhënësve bazuar në shtrirjen dhe cilësinë e shërbimit tonë. Ne gjithashtu përpiqemi të jemi platforma e preferuar për kandidatët që të zbulojnë dhe të ndjekin karriera emocionuese me organizatat e tyre ideale.

Integriteti: Ne ndjekim standardet më të larta të etikës profesionale, çiltërsisë dhe ndershmërisë

Të pasionuar: Ne jemi të apasionuar pas biznesit tonë dhe roleve tona, duke treguar entuziazëm, energji dhe duke marrë kënaqësi në atë që bëjmë.

Të hapur, të ndershëm dhe të besueshëm: Ne e bëjmë atë që bëjmë me ndershmëri dhe besim, duke inkurajuar shkëmbimin e hapur të ideve dhe opinioneve. Ne nuk premtojmë atë që nuk mund ta realizojmë.

Të adaptueshëm: Të hapur ndaj ndryshimeve dhe ideve të reja, duke sfiduar status quo-në ndërkohë që vazhdojmë të mësojmë dhe përmirësojmë biznesin dhe veten tonë.

Ju nuk jeni të detyruar të paguani asnjë tarifë anëtarësimi ose vendosjeje derisa të gjejmë punën/kandidatin për ju.

Creative team planning a project
Teamwork in the office

modeli

ynë i biznesit

Pagesa për secilin kandidat të rekrutuar do të jetë e vlefshme për një periudhë prej tre muajsh, në të gjitha rastet hipotetike të ndërprerjes së punës (përjashtim bën ne rastin e falimentimit te kompanisë).

Nëse brenda një periudhe prej tre muajsh punësimi i kandidatit përfundon, ne detyrohemi të sigurojmë brenda 30 ditëve (nga dita e njoftimit) një kandidat tjetër të përshtatshëm që do të përmbushë të gjitha kërkesat ose përndryshe të kthejmë 50 përqind të fondeve të paguara për kandidatin

Ne ofrojmë shërbime profesionale te REKRUTIMIT!

Jeni punëdhenës apo punëkërkues?