loader image

“Conneting Professionals” e kemi kriterin e vetëm.!

Ne vërtetë ndërlidhim talentët me ofertat më të mira.!

Nëse jeni duke kërkuar punë?

EDHE Ne PO Të KëRKOJMë TY

Talent Network Kosova, kompani e rekrutimit që plotëson nevojat tuaja..!

C - Level Recruitment

Më shumë

Këshilla Rekrutimi

Më shumë

Qiradhënia e Stafit

Më shumë

Ne jemi partneri juaj ideal për rekrutim!

Apliko tani

Historia jonë

Kompania “Talent Network” është themeluar në 2018 – fillimisht si një kompani Rekrutimi dhe Agjenci punësimi. Në vitin 2020, kompania ka zgjeruar aktivitetet e saj duke ofruar këshillime për zhvillimin e biznesit, shërbimin e qiradhënies së stafit, hulumtimin e tregut, trajnimin, ndërmjetësimin e shitjeve dhe shërbime të tjera të ngjashme këshilluese.

Me ne përfitoni:

Ne ofrojmë shërbime profesionale te REKRUTIMIT!

Jeni punëdhenës apo punëkërkues?

partnerët

tanë

Kërkoni punëtor

Jeni punëdhenës?

Kërkoni punë

Jeni punëkërkues?